SEUCH Blizzbogårdens Bellona planera para med

Parat Nikita med Orlando

Lindatorps Izzmaeel
( 4 cert )
i mars-18 valpar maj.

Valpar i april

Planera para Blizzbogårdens Doltchevitha med

Blizzbogårdens Apollon feb-18.
Valpar i april.