SEuch Nuch
SE JV-19
     Illidan
 

SEuch Nuch
Finuch Nordisk Ch
Giovanni.    

Crufts kvalificerad

Jacquelee
SE
59022/2017
Avelsrätt

Joker
 

   Mozart
 

Crufts kvalificerad.
 

SEuch Nuch
  Donatello

   Apollon.

Har flyttat.
Avelsrätten kvar.
SE50283/
2014.