T-kullen
20201011 Föddes 5 tikar. Alla är vit/röd.
Blizzbogårdens Tezzla.
Blizzbogårdens Trixie.
Blizzbogårdens Tiara.
Blizzbogårdens Teckla.
Blizzbogårdens Tingeling.
 

Tik nr 1. Vikt 130 gram.     

Tik nr 2. Vikt 134 gram.

Tik nr 3. Vikt 126 gram.

 

Tik nr 4. Vikt 132 gram.

Tik nr 5. Vikt 125 gram.

Tik 1. Tezzla 1 vecka och vikt 205 gram.
 

Tik 2. Trixie 1 vecka och vikt 190 gram.
 

Tik 3. Tiara 1 vecka och vikt 190 gram,
 

Tik 4. Teckla 1 vecka och vikt 212 gram.
 

Tik 5. Tingeling 1 vecka och vikt 200 gram.
 

Tezzla 2 veckor och vikt 356 gram.
 

Trixie 2 veckor och vikt 300 gram.
 

Tiara 2 veckor och vikt 318 gram.       

Teckla 2 veckor och vikt 350 gram.    

Tingeling 2 veckor och vikt 344 gram.
 

Tezzla 3 veckor och vikt 470 gram.
   

Trixie 3 veckor och vikt 411 gram.
   

Tiara 3 veckor och vikt 445 gram.
       

Teckla 3 veckor och vikt 483 gram.
     

Tingeling 3 veckor och vikt 482 gram.
 

Tezzla 4 veckor och vikt 570 gram.

Trixie 4 veckor och vikt 545 gram.
  

Tiara 4 veckor och vikt 580 gram.  
 

Teckla 4 veckor och vikt 650 gram.
 

Tingeling 4 veckor och vikt 605 gram.
 

Tezzla 5 veckor och vikt 675 gram.
 

Trixie 5 veckor och vikt 660 gram.
  

Tiara 5 veckor och vikt 685 gram.
  

Teckla 5 veckor och vikt 790 gram.
 

Tingeling 5 veckor och vikt 720 gram.
  

Tezzla 6 veckor och vikt 740 gram.

Trixie 6 veckor och vikt 720 gram.
  

Tiara 6 veckor och vikt 770 gram.
 

Teckla 6 veckor och vikt 900 gram.
 

Tingeling 6 veckor och vikt 800 gram.
  

Tezzla 7 veckor och vikt 800 gram.
 

Trixie 7 veckor och vikt 790 gram.
  

Tiara 7 veckor och vikt 840 gram.

Teckla 7 veckor och vikt 1000 gram.
 

Tingeling 7 veckor och vikt 870 gram.
        

E: SE JV-16
Nightfires Designe To Win. Sigge.
 

U: Blizzbogårdens  Ginezza, Sessan.