R-kullen
20200321.4 hanar och 1 tik. Trefärgade.
Blizzbogårdens Rin Tin Tin.
Blizzbogårdens Rafael.
Blizzbogårdens Ratata.
Blizzbogårdens Razzel.
Blizzbogårdens Rozalita.
 

Hane 170 gram.

Hane 150 gram.

Hane 150 gram.

Hane 130 gram.

Tik 150 gram.

Hane 1. 1 vecka och vikt 264 gram.
Blizzbogårdens Rin Tin Tin.

Hane 2. 1 vecka och vikt 196 gram.
Blizzbogårdens Rafael.
   

Hane 3. 1 vecka och vikt 212 gram.
Blizzbogårdens Ratata.    

Hane 4. 1 vecka och vikt 162 gram.
Blizzbogårdens Razzel.
 

Tik 1 vecka vikt 230 gram.
Blizzbogårdens Rozalita.  
Hon är tingad.       

U:Blizzbogårdens Chayenne

E: SE N FIN UCH
Nordisk Champion
Blizzbogårdens Giovanni