20170215. G- Kullen. 1 hane och 2 tikar

Hanen blir Trefärgad och tikarna blir vit/röd

Hane 1 vecka. Vikt 200 gram.
Blizzbogårdens Giovanni.
 

Tik nr 1. 1 vecka vikt 280 gram.   
Blizzbogårdens Gazzamy.

Tik nr 2. 1 vecka vikt 260 gram.
Blizzbogårdens Ginezza.

2 veckor och äter bra!

Här är de 3 veckor.

Nu har de blivit 4 veckor.
         

Ginezza är 8 veckor och väger 1080 gram
   

Gazzamy är 8 veckor och väger 1200 gram
           

Giovanni är 8 veckor och väger 1050 gram
     

Blizzbogårdens Giovanni BIR-Valp i
Sverige, Norge och Finland.
Är nu Svensk och Norsk champion.
 

Sessan 18 mån.
 

Gazzamy.
 

E: SEUCH Ravenwaves Boogie Shoes

U: SEUCH Lindatorps Blizzandra